Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia: Rodinné podniky nepodnikajú len v domácom prostredí, ale často prenikajú aj do medzinárodného podnikateľského prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikateľského úspechu rodinného podniku, ktorý realizuje podnikateľskú činnosť aj v medzinárodnom prostredí.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia