9. 7. 2020  12:45      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Anotácia: V březnu 2015 byla formálně publikována vize nové zahraničně politické koncepce Číny „Jeden pás, jedna cesta“ (OBOR). Měla by se stát platformou pro vybudování novodobé Hedvábné stezky („Námořní Hedvábná cesta 21. století“ a „Ekonomický pás Hedvábné cesty“), která má zlepšit propojení Číny s Asií, Afrikou a Evropou. Je jednou z nejvýznamnějších infrastrukturních projektů v historii, v rámci kterého existuje několik dílčích iniciativ, jako je např. tvorba jednotného koordinačního mechanismu pro nákladní přepravu, propojení prostřednictvím optických kabelů a vytvoření „Informační Hedvábné cesty“, ale také zakládání zón volného obchodu podél Hedvábné cesty, stabilizace měnového systému a spolupráce ve finančním sektoru a další. Cílem diplomové práce bude – na základě teoretického expozé vybraných otázek regionální ekonomické integrace a hegemonie (dominance) země ve světové ekonomice a politice – analyzovat podobu, důvody a mechanismy nové čínské koncepce a postoje hlavních aktérů (zemí) k této iniciativě. Protože realizace OBOR otevře velké příležitosti, ale i možná rizika pro podnikatelské subjekty, bude zapotřebí vyhodnotit i silné a slabé stránky účasti firem na koncepci. Na základě tohoto přístupu by měla být posouzena role iniciativ v čínské zahraniční politice a odpověď na otázku, zda jde o posilování spolupráce mezi zeměmi kolem Hedvábné cesty a jejich regionální ekonomické integrace, či o snahu zvýšit geopolitickou roli Číny ve světě.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia