2. 7. 2020  11:14      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Liberalizace vnějších ekonomických vztahů vede k odstraňování překážek, které brání přirozenému působení trhu v národní ekonomice, ale i v regionálním a globálním měřítku, a tím ovlivňuje snižování nákladů obchodu, nárůst jeho objemu, ekonomický růst, likvidaci chudoby atd. Na globální úrovni nabývá podoby multilateralismu, jehož platformou je Světová obchodní organizace (WTO). Spolu se systémovými a institucionálními změnami ve světové ekonomice vstoupila WTO do relativně hluboké krize, která se projevila zejména během ministerských konferencí v rámci tzv. Katarského kola, které bylo zahájeno v Dauhá v listopadu 2001. Jisté úspěchy zaznamenaly až ministerské konference WTO na Bali (2013) a v Nairobi (2015). Výsledky obou konferencí by měly vést k řadě makroekonomických účinků a být zaměřeny zejména na pomoc malým a středním podnikům při využívání jejich vývozních příležitostí. Cílem diplomové práce je popsat a vysvětlit proměny mnohostranné liberalizace (WTO) po roce 1995 a faktory, které vedly ke ztrátě dynamiky procesu a stále větší složitosti dosažení shody v mnohostranných vyjednáváních. V daných souvislostech je zapotřebí objasnit roli, kterou sehrály poslední konference ministrů (např. na Bali a zde přijatá Dohoda o usnadnění obchodu, a konference, či v Nairobi a zde přijatý „Nairobský balíček pro Afriku a svět“). Mimo jiné i s jejich závěry bude souviset odpověď na zadanou otázku, zda lze předpokládat možnost obnovení dynamiky WTO při odstraňování překážek obchodu a formulování pravidel mezinárodního obchodu?

K tématu nejsou zadaná žádná omezení