16. 7. 2020  16:31      Drahomír        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotace:
Kúpeľníctvo zažíva v uplynulom období veľký rozmach. Preto čoraz viac podnikateľských subjektov pôsobí v tejto oblasti. Cestovný ruch sa vyznačuje vysokou dynamikou rozvoja ako odvetvie národného hospodárstva. Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu má preto veľa perspektív. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť na príklade vybraného podniku podnikateľskú činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení