Aug 9, 2020   6:53 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
State of topic: approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation: Kúpeľníctvo zažíva v uplynulom období veľký rozmach. Preto čoraz viac podnikateľských subjektov pôsobí v tejto oblasti. Cestovný ruch sa vyznačuje vysokou dynamikou rozvoja ako odvetvie národného hospodárstva. Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu má preto veľa perspektív. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť na príklade vybraného podniku podnikateľskú činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu.

There are no limitations of the topic