12. 8. 2020  7:56      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia:
Kúpeľníctvo zažíva v uplynulom období veľký rozmach. Preto čoraz viac podnikateľských subjektov pôsobí v tejto oblasti. Cestovný ruch sa vyznačuje vysokou dynamikou rozvoja ako odvetvie národného hospodárstva. Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu má preto veľa perspektív. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť na príklade vybraného podniku podnikateľskú činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia