24. 10. 2020  5:04      Kvetoslava        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Manažment rozvoja start-upov
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Riadenie podnikateľských jednotiek v turbulentnom období nie je jednoduché. Zvlášť to platí u začínajúcich podnikov, mikropodnikov a malých podnikov. Riadenie týchto subjektov musí byť orientované silne na inovácie a rozvojové aktivity. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja u vybranej skupiny start-upov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení