Oct 2, 2020   1:02 a.m.      Levoslav        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Manažment rozvoja start-upov
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department: Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Riadenie podnikateľských jednotiek v turbulentnom období nie je jednoduché. Zvlášť to platí u začínajúcich podnikov, mikropodnikov a malých podnikov. Riadenie týchto subjektov musí byť orientované silne na inovácie a rozvojové aktivity. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja u vybranej skupiny start-upov.

There are no limitations of the topic