24. 10. 2020  19:37      Kvetoslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Manažment rozvoja start-upov
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Riadenie podnikateľských jednotiek v turbulentnom období nie je jednoduché. Zvlášť to platí u začínajúcich podnikov, mikropodnikov a malých podnikov. Riadenie týchto subjektov musí byť orientované silne na inovácie a rozvojové aktivity. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja u vybranej skupiny start-upov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia