Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Manažment rozvoja start-upov
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Riadenie podnikateľských jednotiek v turbulentnom období nie je jednoduché. Zvlášť to platí u začínajúcich podnikov, mikropodnikov a malých podnikov. Riadenie týchto subjektov musí byť orientované silne na inovácie a rozvojové aktivity. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja u vybranej skupiny start-upov.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia