31. 10. 2020  20:52      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Ostrá konkurencia núti podnikateľské subjekty hľadať neustále nové možnosti ich organického rozvoja. Inovácie predstavujú motor rozvoja podnikania. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja v skupine inovatívnych podnikateľských foriem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení