8. 7. 2020  10:10      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotace:
Ostrá konkurencia núti podnikateľské subjekty hľadať neustále nové možnosti ich organického rozvoja. Inovácie predstavujú motor rozvoja podnikania. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja v skupine inovatívnych podnikateľských foriem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení