Oct 1, 2020   11:14 p.m.      Arnold        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
State of topic: approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Ostrá konkurencia núti podnikateľské subjekty hľadať neustále nové možnosti ich organického rozvoja. Inovácie predstavujú motor rozvoja podnikania. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja v skupine inovatívnych podnikateľských foriem.

There are no limitations of the topic