31. 10. 2020  21:11      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia:
Ostrá konkurencia núti podnikateľské subjekty hľadať neustále nové možnosti ich organického rozvoja. Inovácie predstavujú motor rozvoja podnikania. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja v skupine inovatívnych podnikateľských foriem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia