Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia:
Ostrá konkurencia núti podnikateľské subjekty hľadať neustále nové možnosti ich organického rozvoja. Inovácie predstavujú motor rozvoja podnikania. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie manažmentu rozvoja v skupine inovatívnych podnikateľských foriem.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia