4. 7. 2020  19:45      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Práca sa zameria na zmeny v systéme medzinárodných vzťahov po roku 1989, s dôrazom na postavenie veľmocí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia