12. 8. 2020  8:59      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Anotace: Cieľom práce je analýza najdôležitejšie faktorov, ktoré prispeli k zániku bipolárneho systému a zhodnotenie implikácií pre ďalší vývoj v medzinárodných vzťahoch.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení