Aug 12, 2020   9:29 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
State of topic: approved (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Faculty: Faculty of Law
Supervising department:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom práce je analýza najdôležitejšie faktorov, ktoré prispeli k zániku bipolárneho systému a zhodnotenie implikácií pre ďalší vývoj v medzinárodných vzťahoch.

There are no limitations of the topic