13. 7. 2020  14:22      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je analýza najdôležitejšie faktorov, ktoré prispeli k zániku bipolárneho systému a zhodnotenie implikácií pre ďalší vývoj v medzinárodných vzťahoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia