4. 7. 2020  19:22      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Anotácia:
Práca sa zameria na medzinárodnú migráciu ako jednu z najvýznamnejších výziev, ktorej čelila EÚ i Slovensko v uplynulých rokoch a analýzu dopadov na zahraničnú a európsku politiku SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia