Aug 7, 2020   11:22 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
State of topic:
approved (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Law
Supervising department: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. no. of students:2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Annotation:
Zámerom práce je analyzovať úlohu OSN ako medzinárodnej organizácie pri riešení tzv. kosovskej krízy v roku 1999.

There are no limitations of the topic