4. 7. 2020  19:51      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zámerom práce je analyzovať úlohu OSN ako medzinárodnej organizácie pri riešení tzv. kosovskej krízy v roku 1999.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia