4. 7. 2020  19:33      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
USA ako globálna superveľmoc
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať aktuálne postavenie USA v systéme medzinárodných vzťahov a načrtnúť scenáre ďalšieho vývoja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia