2. 7. 2020  11:29      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je zmapovať, ako ženy popisujú pôrodnú starostlivosť poskytovanú v nemocniciach na Slovensku. Jedná sa o sekundárnu analýzu dát zozbieraných v roku 2018/2020 v rámci medzinárodného projektu Babies Born Better (COST). Dáta podrobíme kvalitatívnej tematickej analýze, pričom budeme pracovať s programom Atlas.ti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení