9. 7. 2020  13:25      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom diplomovej práce je kvantitatívne preskúmať psychometrické vlastnosti dvoch krátkych verzií dotazníka ECR-R, ktorý meria attachment ku partnerovi. Objektom bude dospelá populácia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení