6. 6. 2020  14:51      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Pracujúci v pomáhajúcich profesiách môžu byť vystavení vyčerpaniu, ktoré môže vyústiť až do syndrómu vyhorenia. Práca by sa mala zamerať na možnosti prevencie. Bude nás zaujímať, či vzťah ku spiritualite u pomáhajúcich pracovníkov môže byť jedným z faktorov prevencie proti syndrómu vyhorenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia