2. 7. 2020  11:44      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Anotace:
Pracujúci v pomáhajúcich profesiách môžu byť vystavení vyčerpaniu, ktoré môže vyústiť až do syndrómu vyhorenia. Práca by sa mala zamerať na možnosti prevencie. Bude nás zaujímať, či vzťah ku spiritualite u pomáhajúcich pracovníkov môže byť jedným z faktorov prevencie proti syndrómu vyhorenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení