16. 7. 2020  14:46      Drahomír        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Téma sa zameriava na opatrenia podpory konkurencieschopnosti európskych malých a stredných podnikov prostredníctvom siete digitálnych inovačných hubov v členských krajinách EÚ. Práca analyzuje efektívnosť implementácie Programu digitálnej Európy a spektrum ponúkaných služieb vo vybraných členských krajinách. resp. v SR. Podrobnejšie zameranie bude upresnené v rámci zadania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení