Aug 9, 2020   7:07 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marek Csabay, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Téma sa zameriava na opatrenia podpory konkurencieschopnosti európskych malých a stredných podnikov prostredníctvom siete digitálnych inovačných hubov v členských krajinách EÚ. Práca analyzuje efektívnosť implementácie Programu digitálnej Európy a spektrum ponúkaných služieb vo vybraných členských krajinách. resp. v SR. Podrobnejšie zameranie bude upresnené v rámci zadania.

There are no limitations of the topic