9. 7. 2020  12:37      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Téma sa zameriava na opatrenia podpory konkurencieschopnosti európskych malých a stredných podnikov prostredníctvom siete digitálnych inovačných hubov v členských krajinách EÚ. Práca analyzuje efektívnosť implementácie Programu digitálnej Európy a spektrum ponúkaných služieb vo vybraných členských krajinách. resp. v SR. Podrobnejšie zameranie bude upresnené v rámci zadania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia