Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Csabay, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Téma sa zameriava na opatrenia podpory konkurencieschopnosti európskych malých a stredných podnikov prostredníctvom siete digitálnych inovačných hubov v členských krajinách EÚ. Práca analyzuje efektívnosť implementácie Programu digitálnej Európy a spektrum ponúkaných služieb vo vybraných členských krajinách. resp. v SR. Podrobnejšie zameranie bude upresnené v rámci zadania.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia