14. 7. 2020  11:09      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marek Csabay, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Marek Csabay, PhD.
Anotace:
Práca sa zameriava na vyhodnotenie využívania dátovej analytiky v prostredí slovenských malých a stredných podnikov v kontexte udržania, resp. rastu ich konkurencieshopnosti. V rámci výskumnej časti práca obnáša zostavenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v rámci vybranej vzorky slovenských MSP. Cieľom práce je identifikácia miery využívania a rezerv vo využívaní digitálnych technológií a dátovej analytiky osobitne v slovenskej podnikateľskej sfére.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení