2. 7. 2020  11:30      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Práca sa zameriava na vyhodnotenie využívania dátovej analytiky v prostredí slovenských malých a stredných podnikov v kontexte udržania, resp. rastu ich konkurencieshopnosti. V rámci výskumnej časti práca obnáša zostavenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v rámci vybranej vzorky slovenských MSP. Cieľom práce je identifikácia miery využívania a rezerv vo využívaní digitálnych technológií a dátovej analytiky osobitne v slovenskej podnikateľskej sfére.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia