6. 6. 2020  15:39      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
U pracovníkov v pomáhajúcich profesiách dochádza k vyčerpaniu,ktoré môže vyústiť do syndrómu vyhorenia. Práca by mala byť zameraná na vzťah pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ku spiritualite, ktorá môže byť jedným z faktorov prevencie vyhorenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia