8. 7. 2020  10:42      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav klinickej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
U pracovníkov v pomáhajúcich profesiách dochádza k vyčerpaniu,ktoré môže vyústiť do syndrómu vyhorenia. Práca by mala byť zameraná na vzťah pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ku spiritualite, ktorá môže byť jedným z faktorov prevencie vyhorenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení