6. 6. 2020  16:54      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Adolescencia, alebo mladá dospelosť je veľmi náročným životným obdobím z hľadiska vývinu osobnosti človeka.Existenciálne prebudenie v tomto období prináša mnohé otázky o zmysle a smerovaní života mladých ľudí.Práca by mala byť zameraná na hľadanie zdrojov zmyslu života v tomto vývinovom období.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia