Aug 7, 2020   6:21 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
State of topic:
approved (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Faculty: Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Adolescencia, alebo mladá dospelosť je veľmi náročným životným obdobím z hľadiska vývinu osobnosti človeka.Existenciálne prebudenie v tomto období prináša mnohé otázky o zmysle a smerovaní života mladých ľudí.Práca by mala byť zameraná na hľadanie zdrojov zmyslu života v tomto vývinovom období.

There are no limitations of the topic