9. 8. 2020  7:32      Ľubomíra        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
Anotácia:
Adolescencia, alebo mladá dospelosť je veľmi náročným životným obdobím z hľadiska vývinu osobnosti človeka.Existenciálne prebudenie v tomto období prináša mnohé otázky o zmysle a smerovaní života mladých ľudí.Práca by mala byť zameraná na hľadanie zdrojov zmyslu života v tomto vývinovom období.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia