9. 7. 2020  14:11      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Bakalárska práca sa zaoberá teóriou duševného zdravia adolescentov v sociálno-emocionálnej oblasti. Má za cieľ zistiť vzťah sociálno-emocionálneho zdravia a školskej klímy, tak ako ju vnímajú adolescenti, ktorú školu navštevujú. Na meranie sociálno-emocionálneho zdravia sa použije dotazník SEHS (v ukazovateľoch kovitalita, dôvera v seba a iných, emocionálna kompetencia, životná angažovanosť)a na meranie školskej klímy Georgia School Climate Surveys.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení