5. 7. 2020  22:14      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Anotace:
Emocionálna inteligencia ako schopnosť sám seba motivovať, nevzdávať sa v náročných životných situáciach, ovládať svoje pohnútky a nálady, zabrániť úzkosti a nervozite, vcítiť sa do situácie iných, v ťažkých situáciách nestrácať nádej a ď., patrí k faktorom, ktoré pôsobia na prežívanie osobnej pohody v škole i školskej úspešnosti žiaka. Zámerom bakalárskej práce bude kvantitatívnym typom výskumu osvetliť súvislosti emocionálnej inteligencie a dimenzií školskej klímy prostredníctvom ich percepcie žiakmi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení