2. 7. 2020  11:04      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá teóriami psychickej odolnosti, duševného zdravia a klímy školy. Má za cieľ zistiť súvislosti reziliencie, sociálno-emocionálneho zdravia a dimenzií školskej klímy, tak ako ju vnímajú adolescenti, ktorí školu navštevujú. DP sa venuje vybraným oblastiam reziliencie (individuálna, vzťahová, kontextuálna) a ukazovateľom sociálno-emocionálneho zdravia (kovitalita, dôvera v seba a iných, emocionálna kompetencia, životná angažovanosť a ich indikátorom) u mladých ľudí v období adolescencie v súvislosti s ich percepciou dimenzií školskej klímy. Na meranie uvedených konštruktov sa použijú škály Child and Youth Resilience Measure, Social-emotional Health Survey a Georgia School Climate Surveys.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení