16. 7. 2020  14:35      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce bude opísanie podnikateľského prostredia v určitých krajinách v rámci EÚ. Následne porovnáme tieto charakteristiky a poukážeme na výhody či nevýhody podnikateľského prostredia v daných krajinách.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia