Aug 7, 2020   6:29 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Názov bude upresnený
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
4
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca je správou o kvantitatívnom výskume. Obsah bude zameraný na workplace attachment a organizačné správanie, konkrétne angažovanosť a/alebo kontextuálny výkon. Výber participantov bude zameraný na členov pracovných tímov vrátane lídrov. Dáta budú zbierané prostredníctvom batérie dotazníkov.

There are no limitations of the topic