7. 8. 2020  11:50      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Názov bude upresnený
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Anotácia:
Práca je správou o kvantitatívnom výskume. Obsah bude zameraný na workplace attachment a organizačné správanie, konkrétne angažovanosť a/alebo kontextuálny výkon. Výber participantov bude zameraný na členov pracovných tímov vrátane lídrov. Dáta budú zbierané prostredníctvom batérie dotazníkov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia