8. 7. 2020  10:02      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Anotace:
Cieľom práce je zistiť, či existuje vzťah medzi percipovaným štýlom výchovy meraným dotazníkom ADOR a rezilienciou pubescentov/adolescentov meranou dotazníkom CYRM.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení