Aug 7, 2020   6:37 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
State of topic:
approved (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Annotation:
Cieľom práce je zistiť, či existuje vzťah medzi sociálno-emocionálnym zdravím (meraným SEHS od Furlonga) a prispôsobivosťou adolescentov/pubescentov meranou Bellovým dotazníkom prispôsobivosti.

There are no limitations of the topic