Aug 9, 2020   6:55 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
State of topic:
approved (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Annotation:
Cieľom práce je zistiť, či existuje vzťah medzi rizikovým správaním a sociálno-emocionálnym zdravím adolescentov/pubescentov.

There are no limitations of the topic