12. 8. 2020  4:56      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Anotácia:
Cieľom práce je zistiť, či existuje vzťah medzi rizikovým správaním a sociálno-emocionálnym zdravím adolescentov/pubescentov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia