8. 7. 2020  9:13      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Sociálne médiá poskytujú novú platformu pre rozvoj vzťahov medzi značkami a spotrebiteľmi. Cieľom práce je identifikovať rozdiely v možnosti využitia rôznych sociálnych médií pri budovaní povedomia o značke zvoleného podniku. Práca by tiež mala riešiť obsahovú stratégiu zvoleného podniku vrátane interaktivity obsahu, času a miesta zverejnenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení