8. 8. 2020  22:39      Oskar        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Dr. Martin Čepel, MBA, Ph.D.
Anotácia:
Sociálne médiá poskytujú novú platformu pre rozvoj vzťahov medzi značkami a spotrebiteľmi. Cieľom práce je identifikovať rozdiely v možnosti využitia rôznych sociálnych médií pri budovaní povedomia o značke zvoleného podniku. Práca by tiež mala riešiť obsahovú stratégiu zvoleného podniku vrátane interaktivity obsahu, času a miesta zverejnenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia