13. 7. 2020  14:30      Margita        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Trendy internej komunikácie podnikov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Dr. Martin Čepel, PhD., MBA
Anotace:
Internú komunikácia definujeme ako výmenu informácií a nápadov medzi zamestnancami alebo členmi organizácie s cieľom budovať dôveryhodné a otvorené vzťahy a vytvárať porozumenie. Cieľom práce je identifikovať jednotlivé trendy internej komunikácie podnikov a ich bariéry.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení